אורנה מרום

ליאור שלנו,
כואבים ולא שוכחים.
לנצח תחיה בליבנו!