אורנה מרקוס

לזכר עלם חמודות, מלח הארץ, הבחור המדהים ברוך הכשרונות ליאור רוטשילד, בנם של חברינו האהובים יוסי ורבקה רוטשילד. יהי זכרו ברוך.