אור וינרבה

מנוחתנו תהיה בגן עדן ומשפחתו תהיה עם כוחות מחוזקים