א.ס

לא שמעתי על ליאור ולא הכרתי אותו אבל נחשפתי לסיפורים המרגשים על הבחור שהיה. הבן המסור, האח, הבן-דוד, החבר, הלוחם המפקד.
מלח הארץ! מוקיריו ומכריו היו חזקים ותמשיכו לשאת את זכרו, לשמור על הזכרונות ותהיו חזקים.