א

אין לי הרבה מילים, רק עצב על הילד הזה שהיית, שהכרתי. החייל שפגשתי ממש שבוע
לפני היום הנורא ההוא בכניסה לנמל וצחקנו לרגע . ועברו ככ הרבה שנים מאז שהעולם עצר מלכת, ולמרות זאת העולם ממשיל בשלו, והלב לא יכול לעכל את הסתירה הזו, את העיוות הנוראי הזה של קו הזמן