ויוי

אזכור אותך צעיר לנצח. מחזקת אתכם משפחת רוטשילד.