ויוי

המון פעמים חושבת שאם היית איתנו היום איזה איש משפחה היית, איזה אבא. אני יודעת שהיית אב שהוא דוגמא ומופת לילדיו. והלב מתכווץ. שמחה שהיית נוכח בחיי ולו אם למעט.