ויוי

לא צריך את יום הזכרון כדי לזכור בחור כמוך ולכאוב את נפילתך. כל הזמן חושבת איזה "איש" היית אילו היית איתנו. לנצח תישאר בזכרוני ובליבי כליאור החברותי, החכם ויפה התואר והנפש.