ורד

לא הכרתי את ליאור אבל ראיתי מדבקה לזכרו על רכב בדרכי לעבודה אז נכנסתי לאתר וקראתי עליו. כואב הלב.
יהיה זכרו ברוך.