לירון ניאגו

ליאור שלנו, אור יקר שלנו,
מתגעגעים אליך כל כך…
לא נשכח לעולם את היום הארור בו נלקחת מאיתנו ככה….