מאיה נחום

הנצחה פנים רבות לה, השנה רצתי לזכרם. לזכר אלה שמסרו את נפשם על המולדת. לזכרך ליאור, חבר יקר ואהוב.