מאיר

לא הכרתי את ליאור, ראיתי מדבקה עם הפניה לאתר, ונכנסתי.
מחמם את הלב לראות את האהבה של משפחתך וחבריך, שאינה דועכת ואינה נשכחת עם השנים.
נפרדת מן העולם בצורה נעלה, מתוך הגנה על עם ישראל וארץ ישראל.
הנך חבוק באהבתו של בורא עולם, שאסף אותך אליו באהבה נצחית…
למה, מדוע? נסתרות דרכי הבורא. עולמנו – עולם חולף. ליאור נמצא בעולם מוחשי, מעשי – עולם האמת והנצח.
בכל מעשה טוב שנעשה – נכוון לעילוי נשמתו, ונעלה אותו למקום יותר גבוה.
יהי זכרו ברוך!