שחר מרום

19 שנים
שאתה מלווה אותי כל יום במחשבות
תמיד בליבי