ליאור,
לא הכרנו אך מהסיפורים נשמע שהיית אדם מיוחד מאוד.
זכית במשפחה מדהימה שעושה הכל בכדי להנציח אותך.
יהיה זכרך ברוך.