עמירם בית הלחמי

27.8.09

ליום הזיכרון השביעי
שבע שנים וכלום לא קורה
אוגוסט נגמר, עוד מעט היורה
הצהוב בשדות הכחול בשמים
הכל כאן משחיר במבט העיניים

שבע שנים בלי חלום על פרות
שיצאו מיאור ועמן בשורות
על שנים קצת רעות ושנים קצת טובות
ושנים שליאור לא יוכל עוד לראות

כאן אין נביא ואין מנחם,
אולי יש כתף של חבר ולוחם,
כמעט שנשכח מה קרה ב"גבעות"
שנשאר בסיפורת של מורשת קרבות

שקט, רגוע פה מסביב
וסתיו, אחריו וחורף ויגיע אביב
מן יאוש מחלחל וחורט באוויר
חדלון של תקווה, הוא היה כה צעיר.

עמירם בית הלחמי